Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: BIP - MPWiK

Lista podkatalogów:

Lista artykułów:


Biuletyn Informacji Publicznej - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna

pl. Starynkiewicza 5
02 - 015 Warszawa
tel.: +48 22 445 50 00 
faks: +48 22 445 50 05
e-mail: dok@mpwik.com.pl  
www.mpwik.com.pl  

NIP: 525-00-05-662
REGON: 015314758
Rachunek: 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000146138 w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 2 734 575 100,00  zł (wpłacony w całości)


Wprowadził Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 2008-01-10
Aktualizujący bzmw/ext.mwojewodzka 2019-07-08
Zatwierdzający bzmw/ext.mwojewodzka 2019-07-08
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-07-08
Wersja standardowa