BIP - MPWiK > Menu Podmiotowe > Status prawny > Status prawny

 

MPWiK w m.st. Warszawie S.A. działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 tj. z dnia 2019.03.15)
  • Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta st. Warszawy (Dz.U.2018.1817 tj. z dnia 2018.09.25)
  • Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2019.712 tj. z dnia 2019.04.17)
  • Aktu przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie w Spółkę prawa handlowego z dnia 30 grudnia 2002 r.
  • Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 9/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. jest jednoosobową spółką akcyjną, której akcjonariuszem i jednocześnie założycielem jest miasto stołeczne Warszawa, w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy albo osoba przez niego upoważniona.

 
 
Wprowadził BZMW/b.milczarczyk 18-02-2008
Aktualizujący bzmw/ext.mwojewodzka 08-07-2019
Zatwierdzający bzmw/ext.mwojewodzka 08-07-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-07-2019
Liczba odwiedzin: 14134
Rejestr zmian