Kanał Wyżej
Władze Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy.
Rada Nadzorcza:
Jarosław Jóźwiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej Leszek Drogosz - Członek Rady Nadzorczej Elżbieta Lanc - Członek Rady Nadzorczej Ludwik Rakowski - Członek Rady Nadzorczej Sławomir Stanisławski - Członek Rady NadzorczejWojciech Duch - Członek Rady NadzorczejZarząd Spółki:
Renata Tomusiak - Prezes Zarządu Lucyna Golatowska - Członek Zarządu Tomasz Mencina -Członek ZarząduDariusz Dąbrowski - Członek Zarządu  


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Władze Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Wersja standardowa