Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Władze

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Władze Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
 • Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy.

Rada Nadzorcza:

 • Jarosław Jóźwiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Leszek Drogosz - Członek Rady Nadzorczej
 • Elżbieta Lanc - Członek Rady Nadzorczej
 • Ludwik Rakowski - Członek Rady Nadzorczej
 • Sławomir Stanisławski - Członek Rady Nadzorczej
 • Wojciech Duch - Członek Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki:
 • Renata Tomusiak - Prezes Zarządu
 • Lucyna Golatowska - Członek Zarządu
 • Tomasz Mencina -Członek Zarządu
 • Dariusz Dąbrowski - Członek Zarządu  


Wprowadził BZMW/b.milczarczyk 2008-02-18
Aktualizujący Pytkowska Marta 2019-09-04
Zatwierdzający bzmw/ext.mwojewodzka 2019-09-06
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-09-06
Wersja standardowa