Kanał Wyżej
Status prawny

MPWiK w m.st. Warszawie S.A. działa na podstawie:
Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 tj. z dnia 2019.03.15) Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta st. Warszawy (Dz.U.2018.1817 tj. z dnia 2018.09.25) Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2019.712 tj. z dnia 2019.04.17) Aktu przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie w Spółkę prawa handlowego z dnia 30 grudnia 2002 r. Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 9/2019 z dnia 8 lutego 2019 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. jest jednoosobową spółką akcyjną, której akcjonariuszem i jednocześnie założycielem jest miasto stołeczne Warszawa, w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy albo osoba przez niego upoważniona.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa