Kanał Wyżej
Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna określa Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do uchwały Rady Nadzorczej MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Nr 64/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.

Komórki i jednostki organizacyjne Spółki uszeregowane są w piony organizacyjne i podlegają Zarządowi Spółki. Są one powoływane przez Zarząd Spółki.
Strukturę organizacyjną Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. przedstawia schemat organizacyjny.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura organizacyjna

Wersja standardowa