Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura organizacyjna

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna określa Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do uchwały Rady Nadzorczej MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Nr 64/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.

Komórki i jednostki organizacyjne Spółki uszeregowane są w piony organizacyjne i podlegają Zarządowi Spółki. Są one powoływane przez Zarząd Spółki.

Strukturę organizacyjną Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. przedstawia schemat organizacyjny.


Wprowadził BZMW/b.milczarczyk 2008-02-18
Aktualizujący Pytkowska Marta 2020-06-25
Zatwierdzający Smółka Marek (MPWiK) 2020-08-28
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-08-28
Wersja standardowa