Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

  1. Rejestr pracowników i byłych pracowników
  2. Rejestr (repertoria) spraw sądowych
  3. Rejestr korespondencji wpływającej do Spółki i wychodzącej ze Spółki
  4. Rejestr zleceń o nadzory związane z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
  5. Rejestr skarg, wniosków, reklamacji
  6. Rejestr umów klasycznych dotyczących zamówień publicznych
  7. Rejestr zamówień
  8. Rejestr wniosków dotyczących zamówień publicznych
  9. Rejestr postępowań dotyczących zamówień publicznych
  10. Archiwum techniczne


Wprowadził BZMW/b.milczarczyk 2008-02-18
Aktualizujący bzmw/ext.rbugaj 2014-05-13
Zatwierdzający bzmw/ext.rbugaj 2014-05-13
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-05-13
Wersja standardowa