Kanał Wyżej
Sposoby załatwiania spraw

Szanowni Państwo, Drogie Mieszkanki, Drodzy Mieszkańcy,
w związku z sytuacją epidemiczną, w trosce o zdrowie Państwa i pracowników, Spółka podjęła decyzję o wdrożeniu nowych zasad przyjmowania poczty.
Skargi i wnioski interesantów mogą być wnoszone w każdej formie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem, pocztą elektroniczną).
osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie, po uprzednim umówieniu się na wizytę. Więcej informacji TUTAJ; drogą elektroniczną na adres: dok@mpwik.com.pl; listem zwykłym, poleconym, ZPO za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres: pl.  Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa; przesyłką kurierską, przesyłką paczkową - bez względu na rodzaj operatora (również nadane na Poczcie Polskiej S.A.) na adres: ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa; faxem na nr: 22 445 50 05 poprzez Internetowe Biuro Obsługi Klienta (e-BOK).
Szczegółowa informacja dotycząca nowych zasad wymiany korespondencji z MPWiK jest dostępna na stronie przedsiębiorstwa TUTAJ
Interesancji przyjmowani są:
Dział Obsługi Klienta i Kasy: 
- pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
punkt nieczynny do odwołania
- ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
W trosce o zdrowie naszych Klientów oraz pracowników, w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, Spółka wprowadziła następujące zasady, do których przed i w trakcie wizyty Klienci proszeni są o zastosowanie się:
Przed przyjściem do Działu Obsługi Klienta umów się na wizytę dzwoniąc pod nr telefonu 22  445 50 00 (wybierz: Rezerwacja wizyty w Dziale Obsługi Klienta): na wizytę będzie można zapisać się z 1-dniowym wyprzedzeniem, w horyzoncie czasowym do 1 tygodnia; w celu weryfikacji danych po przybyciu oraz celem zarezerwowania odpowiedniego czasu potrzebnego na wizytę należy podczas rozmowy telefonicznej podać następujące dane: imię i nazwisko/nazwę firmy; nr telefonu kontaktowego; temat wizyty; ilość spraw do załatwienia; Przed wejściem na teren Spółki zastosuj się do obowiązku zakrywania ust i nosa (np. załóż maseczkę). Przyjdź 5-10 min przed umówioną wizytą w celu: weryfikacji danych osoby umówionej na wizytę; zmierzenia temperatury; dezynfekcji rąk; skorzystania z rękawiczek jednorazowych; wypełnienia oświadczenia dotyczącego stanu swojego zdrowia. Podejdź do wyznaczonego miejsca w kolejce i poczekaj na wezwanie do stanowiska;
Zachowaj bezpieczną odległość pomiędzy osobami - 2 m odstęp; Po odejściu od stanowiska obsługi w wyznaczonym do tego miejscu zdejmij i wyrzuć do kosza  rękawiczki jednorazowe i zdezynfekuj ręce. Opuść budynek i teren Spółki udając się bezpośrednio do wyjścia.
Inne informacje zawiera serwis internetowy: http://www.mpwik.com.pl
Termin załatwiania:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania przez Spółkę, a w razie niezałatwienia sprawy w tym terminie stosuje się przepisy art. 36-38 kpa.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Sposoby załatwiania spraw
Ponowne wykorzystanie
Udostępnianie informacji

Wersja standardowa