Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Sposoby załatwiania spraw

Szanowni Państwo, Drogie Mieszkanki, Drodzy Mieszkańcy,
w związku z sytuacją epidemiczną, w trosce o zdrowie Państwa i pracowników, Spółka podjęła decyzję o wdrożeniu nowych zasad przyjmowania poczty.

Skargi i wnioski interesantów mogą być wnoszone w każdej formie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem, pocztą elektroniczną).

 • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie, po uprzednim umówieniu się na wizytę. Więcej informacji TUTAJ;
 • drogą elektroniczną na adres: dok@mpwik.com.pl;
 • listem zwykłym, poleconym, ZPO za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres: pl.  Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa;
 • przesyłką kurierską, przesyłką paczkową - bez względu na rodzaj operatora (również nadane na Poczcie Polskiej S.A.) na adres: ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa;
 • faxem na nr: 22 445 50 05
 • poprzez Internetowe Biuro Obsługi Klienta (e-BOK).

Szczegółowa informacja dotycząca nowych zasad wymiany korespondencji z MPWiK jest dostępna na stronie przedsiębiorstwa TUTAJ

Interesancji przyjmowani są:

Dział Obsługi Klienta i Kasy: 

- pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
punkt nieczynny do odwołania

- ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa

poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

W trosce o zdrowie naszych Klientów oraz pracowników, w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, Spółka wprowadziła następujące zasady, do których przed i w trakcie wizyty Klienci proszeni są o zastosowanie się:

 1. Przed przyjściem do Działu Obsługi Klienta umów się na wizytę dzwoniąc pod nr telefonu 22  445 50 00 (wybierz: Rezerwacja wizyty w Dziale Obsługi Klienta):
  • na wizytę będzie można zapisać się z 1-dniowym wyprzedzeniem, w horyzoncie czasowym do 1 tygodnia;
  • w celu weryfikacji danych po przybyciu oraz celem zarezerwowania odpowiedniego czasu potrzebnego na wizytę należy podczas rozmowy telefonicznej podać następujące dane:
   • imię i nazwisko/nazwę firmy;
   • nr telefonu kontaktowego;
   • temat wizyty;
   • ilość spraw do załatwienia;
 2. Przed wejściem na teren Spółki zastosuj się do obowiązku zakrywania ust i nosa (np. załóż maseczkę).
 3. Przyjdź 5-10 min przed umówioną wizytą w celu:
  • weryfikacji danych osoby umówionej na wizytę;
  • zmierzenia temperatury;
  • dezynfekcji rąk;
  • skorzystania z rękawiczek jednorazowych;
  • wypełnienia oświadczenia dotyczącego stanu swojego zdrowia.
 4. Podejdź do wyznaczonego miejsca w kolejce i poczekaj na wezwanie do stanowiska;
  Zachowaj bezpieczną odległość pomiędzy osobami - 2 m odstęp;
 5. Po odejściu od stanowiska obsługi w wyznaczonym do tego miejscu zdejmij i wyrzuć do kosza  rękawiczki jednorazowe i zdezynfekuj ręce.
 6. Opuść budynek i teren Spółki udając się bezpośrednio do wyjścia.

Inne informacje zawiera serwis internetowy: http://www.mpwik.com.pl

Termin załatwiania:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania przez Spółkę, a w razie niezałatwienia sprawy w tym terminie stosuje się przepisy art. 36-38 kpa.


Wprowadził BZMW/b.milczarczyk 2008-02-18
Aktualizujący Pytkowska Marta 2020-08-28
Zatwierdzający Smółka Marek (MPWiK) 2020-08-28
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-08-28
Wersja standardowa